Model: CH-05180_
Waga produktu: 25 kg
Realizacja zamówienia: 7 dni
Wysyłka od: 19.00 PLN
Producent: CEMEX

Zastosowanie

Do maszynowego wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i przygotowywania pod tynki kategorii IV. Tynk o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS I, do wykorzystania na ścianach i sufitach, niezależnie od wilgotności pomieszczeń. Zaprawa przeznaczona jest do tynkowania ścian ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem murów wykonanych z materiałów lekkich (beton komórkowy) oraz do ścian o wysokiej nasiąkliwości (cegła silikatowa). Dzięki doskonałej plastyczności i pompowalności łatwo go nanosić bez strat materiałowych. Materiał bardzo lekki w obróbce. Daje się nanosić miejscowo na grubość ok. 2 cm w jednej warstwie. Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne i farby. Szczególnie polecany do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych ze względu na odporność na zagrzybianie. Tynk można narzucać również ręcznie. Uziarnienie do 0,6 mm.

Rodzaj podłoża

Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego oraz ściany i stropy z betonowych elementów prefabrykowanych. Stare, niezwietrzałe tynki cementowo-wapienne, tynk podkładowy CEMEX CX-T510.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Stare i mocne tynki oczyścić z warstw malarskich, szczeliny poszerzyć, ubytki i nierówności uzupełnić zaprawą wyrównawczą CEMEX CX-Z730. Słabe tynki wzmocnić gruntem głęboko penetrującym CEMEX CX-G880, bardzo nasiąkliwe gruntem do chłonnych podłoży CEMEX CX-G750 lub wykonać obrzutkę wstępną tynkiem podkładowym CEMEX CX-T510. Suche podłoże przed obrzutką wstępną zmoczyć obficie wodą. Na podłoża z betonu prefabrykowanego i szalunków systemowych, jak i na wszystkie podłoża poziome (biegi schodów, sufity) stosować obrzutkę za pomocą tynku podkładowego CEMEX CX-T510. Miejsca narażone na powstawanie rys, np. sąsiadujące ze sobą różne materiały konstrukcyjne, naroża otworów budowlanych itp. należy wzmocnić siatką zbrojącą z włókna szklanego o oczkach 10 mm, zatapiając ją w zaprawie wyrównawczej CEMEX CX-Z730.

Sposób użycia

Tynk narzucać dostępnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczą komorą mieszania na całe podłoże przewidziane do obrobienia w ciągu jednego cyklu roboczego. Tynk daje się nanosić miejscowo na grubość ok. 2 cm w jednej warstwie. W przypadku dużych powierzchni, układanie warstwy przekraczającej 20 mm należy poprzedzić nałożeniem tynku podkładowego CEMEX CX-T510 o grubości ziarna ≥ 1 mm nakładając metodę "mokre na mokre", po wstępnym związaniu pierwszej warstwy. Po narzuceniu ściągnąć tynk łatą typu H, uzupełnić ewentualne ubytki i wyrównać całą powierzchnię łatą. Tak obrobioną powierzchnię pozostawić na około 12 godzin (w zależności od chłonności podłoża i warunków atmosferycznych), aż do wstępnego związania tynku. Tynk powinien być na tyle związany, żeby pod drugą łatą nie następowało wyrywanie zbyt świeżego tynku lecz jego osypywanie. Wyrównać ponownie bardzo dokładnie całą powierzchnię łatą trapezową, zrosić wodą i zatrzeć pacą styropianową lub, jeżeli jest dostatecznie twardy, za pomocą ostrej gąbki tynkarskiej. W celu uzyskania drobnej faktury tynk obrabiać suchą pacą z drobną, miękką gąbką lub z filcem. Idealnie gładką i równą powierzchnię uzyskuje się stosując zacieraczki mechaniczne.

Dane techniczne

Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek.
Gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm3
Właściwa ilość wody * ok. 5 dm3/25 kg
ok. 0,2 dm3/kg
Czas zużycia ok. 1,5 godz.
Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku do 30 min.
Absorpcja wody ≤ 0,2 kg (m2 x min0,5)
Przyczepność ≥ 0,2 MPa
Reakcja na ogień klasa A1
Zawartość chlorków ≤ 0,1% Cl
Uziarnienie do 0,6 mm
Wydajność ok. 23 dm3 z 25 kg
ok. 0,92 dm3 z 1 kg
Zużycie ok. 1,1 kg/m2/mm
Trwałość mrozoodporny
* Przy narzucie mechanicznym – ustalić doświadczalnie dla każdego typu agregatu

Na wyrób wystawiono deklarację zgodności.
Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2012.
Posiada atest PZH.
PKWiU: 23.64.10.0.
Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.

Polecamy