Model: Izoplast Dysperbent 20 kg
Waga produktu: 20 kg
Realizacja zamówienia: 7 dni
Wysyłka od: 19.00 PLN
Producent: ADW

Właściwości

EKOLOGICZNY ŚRODEK DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW (OBIEKTÓW)

IZOPLAST DYSPERBENT jest ekologicznym, nowoczesnym, wodorozcieńczalnym środkiem do wykonywania wszelkich typów izolacji wodochronnych pionowych i poziomych na zewnątrz oraz wewnątrz budynków.

IZOPLAST DYSPERBENT przeznaczony jest do:
- renowacji i konserwacji starych pokryć dachowych
- wykonywania bezspoinowych powłok dachowych na podkładzie z pap asfaltowych,
- wykonywania bezspoinowej warstwy wodoochronnej na wszelkich płaszczyznach pionowych i poziomych, z zastosowaniem osnów wzmacniających powłokę i ułatwiających jej ułożenie (np. siatka polipropylenowa, welony i tkaniny szklane, włókniny poliestrowe)
- wykonywanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych wszystkich rodzajów m.in. stropów, ław fundamentowych, posadzek (np. piwnic, łazienek), balkonów, tarasów, basenów.

ZALETY PRODUKTU:
- nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- produkt „na zimno” – gotowy do stosowania
- prosty w użyciu – minimalny nakład pracy
- możliwość laminowania z użyciem wkładek zbrojących z tkanin technicznych
-nie wchodzi w reakcje ze styropianem, możliwość stosowania łącznie materiałami
nieodpornymi na działanie rozpuszczalników organicznych i ich oparów
- łatwy w transporcie poziomym i pionowym

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wymieszać.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Powierzchnia powinna być równa, czysta, pozbawiona pyłu i kurzu. Powierzchnie betonowe, gipsowe, ceramiczne itp. należy uprzednio zagruntować roztworem IZOPLAST-u DYSPERBENT rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Nie przechowywać rozcieńczonego roztworu.

Wykonanie powłoki izolacyjnej
IZOPLAST DYSPERBENT nakładać szczotą na przygotowana powierzchnię. Prace prowadzić w temp. powyżej 5°C i bezdeszczowej pogodzie (na zewnątrz). Czas schnięcia powłoki o grubości 1 mm w temp. 20°C wynosi ok. 6 godzin. W tym okresie powłoka jest nieodporna na działanie wody. W zależności od potrzeb należy wykonać od 1 do 3 warstw. Warstwę kolejna nakładać po wyschnięciu poprzedniej.
Laminowanie: na przygotowaną powierzchnię nałożyć masę IZOPLAST-u DYSPERBENT, następnie ułożyć tkaninę i nasycić masą. Po wyschnięciu nałożyć następne warstwy.
Na dachach i powierzchniach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, dla zwiększenia trwałości hydroizolacji, wierzchnią warstwę można pokryć piaskiem kwarcowym lub posypkami mineralnymi koloryzującymi.
Zużycie masy, w zależności od podłoża i wykonawstwa, wynosi od 0,4-0,8 kg/m2 jednej warstwy hydroizolacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Stosować przepisy, zasady i wymogi BHP oraz przepisy P – POŻ obowiązujące przy tego typu pracach. S36/37 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne. Kontakt ze skórą: unikać kontaktu ze skórą, u osób wrażliwych może wystąpić podrażnienie. Zanieczyszczoną skórę zmywać dokładnie wodą i mydłem. Oczy: w przypadku kontaktu masy z oczami przemywać obfitą ilością wody, skorzystać z pomocy medycznej.

UWAGI I  OSTRZEŻENIA
- przed użyciem zawartość pojemnika dokładnie wymieszać,
- przestrzegać warunków atmosferycznych zgodnie z instrukcją,
- nie stosować do podłoży smołowych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5OC, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5OC. Nie podlega przepisom ADR.

GWARANCJE
Do stosowania w okresie do 6 miesięcy od daty produkcji przy zachowaniu warunków wymienionych wyżej.

Polecamy