Model: CH-00002
Waga produktu: 25 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 19.00 PLN
Producent: CEMEX

Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 R

Właściwości

 • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Niewielki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
 • Przyspieszony czas wiązania
 • Wysokie ciepło uwodnienia (wydzielane podczas wiązania i twardnienia cementu)
 • Dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw
 • Możliwość stosowania w obniżonej temperaturze otoczenia

 

Zastosowanie

Cement CZERWONY to wysokiej jakości, efektywne spoiwo, które doskonale sprawdza się przy wykonywaniu mieszanek betonowych i zapraw z przeznaczeniem dla:

 • Elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku w tym m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe
 • Produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, płytki chodnikowe, kostka brukowa, elementy ogrodzeń itp.
 • Prac murarskich i tynkarskich (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne)
 • Podbudów i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu, kostki i płyt chodnikowych


Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANIA
normy
PN-EN 197-1
WYNIKI OZNACZEŃ
(Cementownia)
BADANIA
WG NORMY
Cement CZERWONY
Powierzchnia właściwa wg Blaine’a (cm2/g) - 4200 PN-EN 196-6
Zawartość SO3 (%) ≤ 4,0 3,0 PN-EN 196-2
Zawartość CI (%) ≤ 0,1 0,09 PN-EN 196-21
Początek wiązania (min) ≥ 60 185 PN-EN 196-3
Koniec wiązania (min) - 240 PN-EN 196-3
Zmiana objętości (mm) ≤ 10 0,9 PN-EN 196-3
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)
- po 2 dniach
- po 28 dniach

≥ 20,0
≥ 42,5 ≤ 62,5

20,0
59,0
PN-EN 196-1
Pozostałość nierozpuszczalna (%) ≤ 5,0 0,6 PN-EN 196-2
Straty prażenia (%) ≤ 5,0 3,2 PN-EN 196-2

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

Polecamy