Model: CH-00003
Waga produktu: 25 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
Wysyłka od: 19.00 PLN
Producent: CEMEX

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/A-V 42,5 R

Właściwości

 • Wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Duży przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
 • Doskonała więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Optymalny czas przerobu zapraw i betonów
 • Zmniejszone ryzyko pojawienia się rys skurczowych i białych wykwitów węglanowych na wyrobie
 • Podwyższona odporność na agresję chemiczną środowiska

 

Zastosowanie

Cement ZIELONY to wysokiej jakości spoiwo, które doskonale nadaje się do wykonywania mieszanek betonowych i zapraw z przeznaczeniem dla:

 • Elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku w tym m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe
 • Produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, płytki chodnikowe, elementy ogrodzeń itp.
 • Prac murarskich i tynkarskich (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne)
 • Podbudów i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu, kostki i płyt chodnikowych


Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANIA
normy
PN-EN 197-1
WYNIKI OZNACZEŃ
(Cementownia)
BADANIA
WG NORMY
Cement ZIELONY
Powierzchnia właściwa wg Blaine’a (cm2/g) - 4600 PN-EN 196-6
Zawartość SO3 (%) ≤ 4,0 2,9 PN-EN 196-2
Zawartość CI (%) ≤ 0,1 0,08 PN-EN 196-21
Początek wiązania (min) ≥ 60 205 PN-EN 196-3
Koniec wiązania (min) - 260 PN-EN 196-3
Zmiana objętości (mm) ≤ 10 1,0 PN-EN 196-3
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)
- po 2 dniach
- po 28 dniach

≥ 20,0
≥ 42,5 ≤ 62,5

26,3
54,4
PN-EN 196-1

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

Polecamy